Pasta Cila

Arabanız kullanıma bağlı olarak zaman içerisinde darbelere ve çizilmelere maruz kalmaktadır. Tozlar, küçük taşlar, sinek ölüleri, güneş yanıkları gibi birçok etmen arabanızda bölgesel tahribata yol açmaktadır. Dışarıdan bakıldığında yer yer renk farklılıkları bu şekilde gözlenebilmektedir. Oluşan bu küçük yaralanmaları pasta cila işlemleriyle ortadan kaldırabilirsiniz.

Pasta uygulamada aracınızın boyası sıvı bir madde aracılığıyla kazınmaktadır. Boya inceltilerek üzerinden bulunan çizikler yok edilir. Arkasından uygulanan cila işlemi ise aracın parlaklık kazanmasını sağlamaktadır. Bu işlemlerden sonra arabanız sağlıklı ve parlak bir görünüme kavuşacaktır.

Uygulama Esnasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

            Pasta uygulaması bir bakıma zımparalama olduğu için fazla malzeme kullanımı sonucu, geri dönüşü zor olan bir yola girilebilir. Pasta işlemini yapan ustanın ne kadar malzeme kullanacağını iyi bilmesi gerekmektedir. Pasta işlemi esnasında kullanılan malzemelerden biri olan fırçalar iyi seçilmelidir. Çok sert fırçalar çizikler meydana getirebileceği gibi, çok yumuşak fırçalar kalitesiz bir pasta uygulamasına neden olacaktır.

Cila işlemi ile pastanın oluşturduğu ufak tahribat yok edilerek mat görünümü ortadan kaldırıp ve araca parlaklık sağlar.

Pasta cila işlemi tüm araca uygulandığı gibi bölgesel uygulamalarda mümkündür. Ufak sürtmeler ve çizikler bu sayede rahatça kapatılabilir. Aracınızın fazla pastaya maruz kalması ise istenmeyen bir durumdur. Bölgesel olarak uygulanan pastalama işlemi zaman içerisinde sorunlar teşkil edebilmektedir. Bunun için bölgesel uygulamalarda çok az malzeme kullanılarak boya inceltmesi yapılır. Boya ne kadar incelirse o kadar belirgin bir hal alacaktır.

Uygulaması Nasıl Yapılır?

Bölgesel pasta uygulamasında genellikle yumuşak ve hacimli bir sünger kullanılarak pasta yavaşça arabaya sürülür. Bu sürme esnasında çok küçük miktarlarda pasta kullanılır ve etrafa yayılmamasına dikkat edilir. Bölgedeki yaralanma gözle görünmeyecek şekilde kapandığı zaman kuru ve yumuşak bir bezle silinir ve üzerine cila çekilir. Böylece aracın boyası en az derecede inceltilmiş olur ve parlaklık sağlanır.

Aracınızı tamamen pasta cila işlemine sokmaya karar verdiğiniz zaman özel fırçalar devreye girer. Eşit miktarda pasta kullanılarak arabanın tüm boyası inceltilir. Bu işlem esnasında ustanın tecrübesi çok önemlidir. Farklı derinliklerde inceltilen boyalarda zaman içerisinde belirginleşmeler olmaktadır. Boya inceltildikten sonra cilalama işlemi başlar. Cila işlemi esnasında arabanın kuru ve fazla pastadan arınmış olması gerekmektedir. Cilalama işlemi sonrası arabanız eskisinden daha parlak bir görünüme kavuşacaktır. Bu görünümün korunması için farklı araç kaplama metotlarına da başvurabilirsiniz.

Unutulmamalıdır ki pasta cila farklı işlemlerdir. Cilama işlemi her arabaya yapılacağı gibi pasta işlemi sonrasında kesinlikle yapılması gerekmektedir.